***Sold out***

     
Kogetsu
Kogetsu

Kogetsu

Hotarubi
Hotarubi

Hotarubi

Tree height 61cm Without Pot Free Shipping
Kogetsu
Kogetsu

Kogetsu

Tree height 55cm Without Pot Free Shipping
Kogetsu
Kogetsu

Kogetsu

Tree height 56cm Whithout Pot Free Shipping
Sanshimai
Sanshimai

Sanshimai

Tree height 74cm Without pot Shipping cost included
Kaho
Kaho

Kaho

Tree height 82cm Without Pot Free Shipping
Harue
Harue

Harue

Tree height 70cm Without Pot
Koka
Koka

Koka

Tree height 60cm Shipping cost included
Aoinohikari
Aoinohikari

Aoinohikari

Tree height 30cm Aoi-no-Hikari Shipping cost included
Komei
Komei

Komei

Tree height 45cm
Kokkonotsuki
Kokkonotsuki

Kokkonotsuki

Kokko-no-Tsuki Tree height 56cm
Sachinotsukasa
Sachinotsukasa

Sachinotsukasa

Sachi-no-Tsukasa Tree height 62cm
Eikan
Eikan

Eikan

Tree height 45cm **Without Pot
Saran
Saran

Saran

Tree height 60cm Without pot
Matsurinotsuki
Matsurinotsuki

Matsurinotsuki

Matsuri-no-Tsuki Tree height 26cm Without pot
Meigetsu
Meigetsu

Meigetsu

Ukiyoe
Ukiyoe

Ukiyoe

Tree height 36cm
Kegon
Kegon

Kegon

Tree height 59cm
Hibainishiki
Hibainishiki

Hibainishiki

Tree height 40cm
Byakuren
Byakuren

Byakuren

Tree height 53cm
Ainotsuki
Ainotsuki

Ainotsuki