Tree height 45-70

     
Kunpu
$392
Kunpu

Kunpu

$392
Tree Height 63cm Without Pot, Free Shipping
Hanatsuzuri
Hanatsuzuri

Hanatsuzuri

Hanatsuzuri x3 pots Tree height 45,45,46cm Free Shipping
Tateyamanomai

Tateyamanomai

$392
Tateyama-no-Mai Tree Height 43cm Without Pot, Free Shipping
Kokuryu
$392
Kokuryu

Kokuryu

$392
Tree Height 50cm  Free Shipping
Kazan
$458
Kazan

Kazan

$458
Tree Height 50cm Free Shipping 30 Years old
Kobainishiki
$1,243
Kobainishiki

Kobainishiki

$1,243
Tree Height 70cm Without Pot, Free Shipping
Asukanohomare

Asukanohomare

$523
Asuka-no-Homare Tree Height 54cm Without Pot, Free Shipping
Moeka
$981
Moeka

Moeka

$981
Tree height 60cm Without Pot, Free Shipping
Moeka
$384
Moeka

Moeka

$384
Tree Height 55cm Without Pot, Free Shipping
Moeka
Moeka

Moeka

Tree Height 47cm Without Pot, Free Shipping
Miyamamangetsu

Miyamamangetsu

$392
Tree height 55cm Free Shipping
Kogetsu
$6,786
Kogetsu

Kogetsu

$6,786
Tree height 57cm Without Pot, Free Shipping
Asazakura
$883
Asazakura

Asazakura

$883
Tree Height 55cm Without Pot, Free Shipping
Benikage
$572
Benikage

Benikage

$572
Tree height 52cm Without Pot, Free Shipping
Akane
$997
Akane

Akane

$997
Tree Height 57cm Without Pot, Free Shipping
Hanatsuzuri
Hanatsuzuri

Hanatsuzuri

Tree height 65cm Without Pot, Free Shipping
Kinsai
$940
Kinsai

Kinsai

$940
Tree height 53cm Without Pot, Free Shipping
Shugetsu
$2,766
Shugetsu

Shugetsu

$2,766
Tree Height 50cm Without Pot, Free Shipping
Chiyonohikari
$1,259
Chiyonohikari

Chiyonohikari

$1,259
Chiyo-no-Hikari Tree Height 59cm Without Pot Without Soil Free Shipping
Hakurei
$1,913
Hakurei

Hakurei

$1,913
Tree Height 60cm Without Pot Without Soil Free Shipping
Shugetsu
$3,434
Shugetsu

Shugetsu

$3,434
Tree height 60cm Without soil, Without pot, Free Shipping