Height under 45cm

     
Seiko
$981
Seiko

Seiko

$981
Tree height 39cm Without Pot, Free Shipping
Sechunomatsu

Sechunomatsu

$981
Sechu-no-Matsu Tree height 42cm Without Pot, Free Shipping
Sounnohikari

Sounnohikari

$397
Soun-no-Hikari Tree height 25cm Without Pot, Free Shipping
Senbazuru
Senbazuru

Senbazuru

Senbazuru Tree height 13cm Without Pot, Free Shipping
Byakuren
$630
Byakuren

Byakuren

$630
Byakuren Tree height 22cm Without Pot, Free Shipping
Kozan
$450
Kozan

Kozan

$450
Kozan Tree height 12cm Without Pot, Free Shipping
Nyohonohana
Nyohonohana

Nyohonohana

Nyoho-no-Hana Tree height 12cm Without Pot, Free Shipping
Nyohonohana
Nyohonohana

Nyohonohana

Nyoho-no-Hana Tree height 16cm Without Pot, Free Shipping
Murasaki
Murasaki

Murasaki

Tree height 26cm Without Pot, Free Shipping
Yumehanabi
$564
Yumehanabi

Yumehanabi

$564
Tree height 22cm Without Pot, Free Shipping
Shisui
Shisui

Shisui

Tree Height 39cm Without Pot Free Shipping
Koun
Koun

Koun

Tree Height 41cm Without Pot, Free Shipping
Pinka
$736
Pinka

Pinka

$736
Tree height 42cm Without pot Free shipping
Sakura
$589
Sakura

Sakura

$589
Tree height 35cm Without pot Free shipping
Azumakagami
Azumakagami

Azumakagami

Tree height 40cm Without Pot, Free Shipping
Kirameki
$392
Kirameki

Kirameki

$392
Tree Height 40cm Without Pot, Free Shipping
Matsurinotsuki

Matsurinotsuki

$858
Matsuri-no-Tsuki Tree height 40cm Without Pot, Free Shipping
Miyamamangetsu

Miyamamangetsu

$368
Tree height 30cm Without Pot, Free Shipping
Nikko
$392
Nikko

Nikko

$392
Tree Height 10cm Without Pot, Free Shipping Latest Pics
Kirameki
$392
Kirameki

Kirameki

$392
Tree Height 15cm Without Pot, Free Shipping
Seiko
$899
Seiko

Seiko

$899
Tree Height 34cm Without Pot, Free Shipping