Tree height 45-70

     
Hanatsuzuri

Hanatsuzuri

$736
Tree height 56cm Without Pot, Free Shipping
Miharu
Miharu

Miharu

Tree height 54cm Without pot, Free Shipping
Wakaebisu
$1,799
Wakaebisu

Wakaebisu

$1,799
Tree height 50cm Without soil, Without pot, Free Shipping
Roran
$981
Roran

Roran

$981
Tree height 60cm Without Pot Free Shipping
Saran
$981
Saran

Saran

$981
Tree height 47cm Without Pot, Free Shipping
Kanumanokagayaki

Kanumanokagayaki

$638
Kanuma-no-Kagayaki Tree Height 70cm Without Pot Free Shipping
Sogetsu
$793
Sogetsu

Sogetsu

$793
Tree height 61cm Without Pot, Free Shipping
Yumehira
$564
Yumehira

Yumehira

$564
Tree height 61cm Without Pot, Free Shipping
Sanshimai
$1,226
Sanshimai

Sanshimai

$1,226
Tree height 60cm Without Pot Free Shipping
Suimu
$564
Suimu

Suimu

$564
Tree height 62cm Without Pot, Free Shipping
Moeka
$785
Moeka

Moeka

$785
Tree height 57cm Without Pot, Free Shipping
Sanchonohikari

Sanchonohikari

$1,226
Sancho-no-Hikari Tree height 66cm Free Shipping
Koizora
$523
Koizora

Koizora

$523
Tree Height 63cm Without Pot, Free Shipping
Koizora
$523
Koizora

Koizora

$523
Tree Height 60cm Without Pot, Free Shipping
Benishiro
$540
Benishiro

Benishiro

$540
Tree Height 55cm Without Pot, Free Shipping
Harue
$523
Harue

Harue

$523
Tree height 60cm Without Pot, Free Shipping
Pinka
$523
Pinka

Pinka

$523
Tree height 48cm Without Pot, Free Shipping
Pinka
$523
Pinka

Pinka

$523
Tree height 50cm Without Pot, Free Shipping
Naruru
$398
Naruru

Naruru

$398
Tree height 50cm Without Pot, Free Shipping
Koizora
$523
Koizora

Koizora

$523
Tree Height 49cm Without Pot, Free Shipping
Hanakurenai

Hanakurenai

$482
Tree height 63cm Without Pot, Free Shipping