***Sold out***

Yuki
Yuki

Yuki

Tree height 54cm Without Pot, Free Shipping
Hanatsuzuri
Hanatsuzuri

Hanatsuzuri

Tree height 60cm Without Pot, Free Shipping
Gyokurei
Gyokurei

Gyokurei

Tree height 49cm Without Pot, Free Shipping
Suimu
Suimu

Suimu

Tree height 60cm Without Pot, Free Shipping
Oryu
Oryu

Oryu

Tree Height 77cm Without Pot, Free Shipping
Komei
Komei

Komei

Tree height 46cm Without Pot, Free Shipping
Kakuo
Kakuo

Kakuo

Tree Height 74cm Without Pot, Without Soil Free Shippng
Hakurinnohikari
Hakurinnohikari

Hakurinnohikari

Hakurin-no-Hikari Tree Height 19cm Free Shipping
Kotaro
Kotaro

Kotaro

Tree Height 8cm Free Shipping
Hanatsuzuri
Hanatsuzuri

Hanatsuzuri

Hanatsuzuri x3 pots Tree height 45,45,46cm Free Shipping
Aoinohikari
Aoinohikari

Aoinohikari

Aoi-no-Hikari Tree height 33cm Without Pot, Free Shipping
Kokuryu
Kokuryu

Kokuryu

Tree Height 50cm  Free Shipping
Moeka
Moeka

Moeka

Tree Height 55cm Without Pot, Free Shipping
Moeka
Moeka

Moeka

Tree Height 47cm Without Pot, Free Shipping
Kinsai
Kinsai

Kinsai

Tree Height 40cm Without Pot, Free Shipping
Akane
Akane

Akane

Tree Height 57cm Without Pot, Free Shipping
Benikage
Benikage

Benikage

Tree height 77cm Without Pot, Free Shipping
Hanatsuzuri
Hanatsuzuri

Hanatsuzuri

Tree height 65cm Without Pot, Free Shipping
Shinkyo
Shinkyo

Shinkyo

Tree Height 40cm Without Pot, Free Shipping
Moeka
Moeka

Moeka

Tree height 44cm Without Pot, Free Shipping
Shinmatsukagami
Shinmatsukagami

Shinmatsukagami

Tree height 34cm Without Pot, Free shipping