***Sold out***

Oryu
Hikari-no-Tsukasa
Hikari-no-Tsukasa

Hikari-no-Tsukasa

Hikarinotsukasa Tree Height 55cm Without Pot, Free Shipping
Komei
Komei

Komei

Tree height 63cm Without Pot, Free Shipping
Osakazuki
Osakazuki

Osakazuki

Tree height 29cm Without pot Free Shipping
Kogetsu
Kogetsu

Kogetsu

Tree height 70cm Without Pot,Without Soil, Free Shipping
Kegon
Kegon

Kegon

Tree height 30cm Without Pot, Free Shipping
Naruka
Naruka

Naruka

Tree Height 71cm Without Pot, Free Shipping
Ichibanboshi
Ichibanboshi

Ichibanboshi

Tree height 62cm Without Pot Free Shipping
Hinomaru
Hinomaru

Hinomaru

Tree Height 30cm Without Pot, Free Shipping
Ainotsuki
Ainotsuki

Ainotsuki

Benikage
Benikage

Benikage

Tree height 62cm Without Pot, Without Soil Shipping cost included
Saran
Saran

Saran

Tree height 53cm
Naruka
Naruka

Naruka

Tree Height 77cm Without Pot, Free Shipping
Roran
Roran

Roran

Tree height 77cm Without Pot Free Shipping
Hikarinokagayaki
Hikarinokagayaki

Hikarinokagayaki

Hikari-no-Kagayaki Tree Height 76cm Without Pot, Free Shipping
Hibainishiki
Hibainishiki

Hibainishiki

Tree Height 50cm Without Pot, Free Shipping
Nyohozan
Nyohozan

Nyohozan

Tree height 18cm Without pot Free shipping
Shuhonohikari
Shuhonohikari

Shuhonohikari

Shuho-no-Hikari Tree Height 54cm Without Pot, Free Shipping
Kotaro
Kotaro

Kotaro

Tree Height 23cm Without Pot, Free Shipping
Kokuryu
Kokuryu

Kokuryu

Tree Height 36cm  Without Pot, Free Shipping
Kirameki
Kirameki

Kirameki

Tree Height 36cm Without Pot, Free Shipping